Læsevejledning

Læsevejledning går ud på, at vi på KG hjælper elever, der har læse- eller stavevanskeligheder.

Alle 1.g klasser screenes i skoleårets begyndelse for stavning, læseforståelse, ordforråd og læsehastighed. Vi vurderer alle resultater og tilbyder efterfølgende støtte til elever med behov. Du kan også selv henvende dig, hvis du oplever problemer med læsning eller stavning.

Det kræver gode læsefærdigheder at være studerende, og gode og effektive læsestrategier kan hjælpe dig både i gymnasiet og på senere studier. At kunne kommunikere godt på skrift er ligeledes vigtigt for et godt studieforløb. Alt det hjælper vi dig med.

Dysleksi (ordblindhed) har intet at gøre med intelligens! Dysleksi eller ordblindhed er et handicap, der dækker over vanskeligheder med at læse og skrive. Når man er dyslektiker tager det ofte lang til at læse og skrive korrekt. Det kan samtidig være meget svært at lære nye ord og derved udvikle et større ordforråd.

På KG har vi vores egen læsevejleder, Michael Gade Linde. Han tilbyder undervisning, som er tilpasset til det niveau, du er på. Intet hastværk.

Undervisningen med læsevejlederen vil oftest foregå individuelt eller på meget små hold, hvis nogle få elever har ønske om samme type hjælp (eksempelvis at læse hurtigere).

Undervisningen foregår primært i dine fritimer eller i direkte forlængelse af en kort skoledag. Hvis dette ikke er muligt, fritages du fra dine fagtimer. Du får ikke registreret fravær, når du er til undervisning hos læsevejlederen.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!