Fag på KG

Det er ikke for sjov – og så alligevel. For lærerne på KG går så meget op i deres fag og formidlingen af det, at det på den ene side er alvorligt, men samtidigt gør dedikationen det sjovt. Vi har en bred palette af fag, som giver dig rige muligheder for at udfolde og udvikle dine talenter som elev. Og fagene og deres niveau sikrer gør, at du kan få de rigtige fag til at komme ind på ca. 95 % af alle videregående studier – afhængig af hvilke fag du vælger. Go ahead og farv din gymnasietid og fremtidsmuligheder.

AP

Grundforløb

biologi

C, B og A Niveau

Dansk

A Niveau

Engelsk

A og B Niveau

fysik

A, B og C Niveau

Historie

A Niveau

IDræt

C og B Niveau

KEMI

B Niveau

KRIStendom

 

Matematik

A og B Niveau

MEdiefag

C Niveau

MUSIK

A, B og C Niveau

NV

Grundforløb

OLd

C Niveau

Religion

B og C Niveau

Retorik

C Niveau

SPANSK

A Niveau

SAMFUNDSFAG

A, B og C Niveau

TYSK

B og A Niveau

Erhvervsøkonomi

C Niveau

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!

Tysk på KG

Har du overvejet, hvem der lejer de fleste sommerhuse i Danmark?

Har du nogensinde tænkt på, hvor de mest attraktive biler (BMW, Audi, Mercedes, VW) produceres?

Ved du, hvem der er Danmarks største handelspartner?

Ja, selvfølgelig, vi taler om tyskere og Tyskland. Som Danmarks største nabo har Tyskland altid haft indflydelse på Danmark: helt fra vikingetiden og op til i dag. Når vi spiser fastelavnsboller, plejer vi egentlig en tysk tradition fra 1600-tallet! Der er omkring 100 mio. tysktalende mennesker på verdensplan, der bor i ca. 44 forskellige lande. Og du vil lære at kommunikere med dem!

På KG har vi fokus på både det kulturelle, men også det sproglige i tyskundervisningen. Ved hjælp af film, forskellige tekster, snak og spil skaber vi et læringsmiljø, hvor alle kan være med! I tyskundervisningen lærer du at tale og læse på Europas vigtigste sprog, her møder du ”kendis” fra verdenslitteraturen og lærer den tyske kultur at kende vha. nyere undervisningsmaterialer og brede emner, f.eks. sport, krimi, frihed, eventyr, kulturforskelle, mm.

Tysk kan bruges til meget! Tysk på B- eller A-niveau gør dig klar til videregående uddannelser, så du er i stand til at læse tysksproget faglitteratur. Desuden repræsenterer tysk det eneste fremmedsprogede område, der ligger så tæt på, at vi KAN tage på weekendekskursion og møde ”levende undervisning”!

Macht’s gut und viel Spaß beim Deutschlernen!

Spansk på KG

Spansk er et af de største sprog i verden – omkring 400 mio. mennesker i verden taler spansk. Sproget tales i Spanien – selvfølgelig – og i de fleste lande i Latinamerika. Spansk er modersmål i 20 lande, og desuden taler en stor af USA’s befolkning spansk.
Lærer du spansk, åbner der sig mange arbejdsmuligheder for dig, både i Danmark og i udlandet. Med spansk i bagagen kan du også få fantastiske rejseoplevelser til spansktalende lande, fordi du kan kommunikere med lokalbefolkningen og dermed komme tættere på kultur og oplevelser i de spansktalende lande, du besøger.

Spansk i gymnasiet er et begyndersprog – det vil sige at vi starter fra bunden. Vi arbejder med at læse, lytte, tale, skrive, se – og bygger på den måde en viden op om sprog, kultur og samfundsforhold i forskellige spansktalende lande. Via tekster, sange og film åbner der sig en ny verden – den spansktalende verden, som er rig på kultur, traditioner, litteratur og historie.

Spansk i gymnasiet er et A-fag, som du har alle tre år, hvis du vælger det. På KG kan du vælge det som studieretningsfag eller valgfag.

 

Samfundsfag på KG

Synes du, at politik i Danmark og internationalt er spændende og har du lyst til at gå bagom nyhederne? Har du holdninger til verden omkring dig – også globalt? Har du interesse i hvad der kan forklare menneskers identitet, adfærd og relationer med andre og hvilke ligheder og forskelle der er på forskellige folk og kulturer?

Kan du nikke genkendende til et eller flere af disse spørgsmål, så er samfundsfag helt sikkert noget for dig. For i samfundsfag elsker vi at undersøge og diskutere den verden, som vi alle sammen er en del af ved hjælp af fagets teorier og metoder.

Centralt for undervisningen er aktualitet, så mange af de temaer, vi arbejder med i faget, kan du genkende fra den daglige nyhedsstrøm i lokale, danske og internationale medier.

Vi arbejder på mange forskellige måder f.eks. rollespil om FN`s sikkerhedsråd eller EU, besøg ud af huset på virksomheder, organisationer, politisk beslutningstagere eller interessante nyhedsformidlere. Vi har f.eks. mødt Al Gore, tidligere vicepræsident i USA, da han var i Skjern og Simi Jan, udenrigskorrespondent for TV2.

Uanset hvad du videreuddanner dig til, vil du kunne bruge din viden fra samfundsfag, for uanset hvad er vi alle borgere i et samfund med ret til at blande os og præge verden omkring os.

Samfundsfag kan vælges på både c-, b- og a-niveau.

Retorik på KG

Obligatorisk fag, som ligger i 2.g.

Okay så, men hvad betyder ”retorik”? 

Retorik er at sige det rigtige på det rigtige tidspunkt til de rigtige.”

Øh…?

Retorik er at kunne kommunikere smart.

Smart? Hvordan?

Ja, du ved, når kæresten spørger, om hun ser tyk ud i denne nye kjole… så kræves det helt rigtige svar på det rigtige tidspunkt!

Retorik er altså kunsten at tale smart?

Ja, men også hvordan dit kropssprog fungerer, hvordan du skal argumentere, hvordan du finder stof til et foredrag, hvordan du opstiller dit budskab hensigtsmæssigt, og hvordan du skriver, så du faktisk bliver læst.

Så retorik er kommunikation, der lykkes?

Ja

Hvordan så med retorik på KG?

Retorik er et valgfag i 2.g, du har det to timer om ugen. Og det er halv teori og halv praksis.

Hvem vælger det?

Især to grupper: De som har svært ved at stå foran mange mennesker, men gerne vil blive bedre til det + de der i forvejen er ret gode til retorik og gerne vil have endnu mere gennemslagskraft.

Er der ikke nogen, der vælger det bare for at blive bedre til eksamen?

Jo

Virker det?

Jeps.

Var Jesus en god retoriker?

Han er den bedste!

Jamen, han havde da ikke haft retorik på KG?

Nope, men med mindre du er lige så god som ham, så er det nok et godt fag at vælge for dig.

Religion på KG

Religion er et obligatorisk c-niveaufag, der på KG er placeret i 2g. I faget arbejdes der på videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund med religionernes oprindelse, historiske udvikling og aktuelle betydning for individ, samfund og kultur.

Kristendom og islam er obligatoriske; mens f.eks. jødedom, hinduisme og buddhisme er valgmuligheder. Der ud over skal man også beskæftige sig med yderligere et religionsfagligt emne som f.eks. forskellige holdninger til aktiv dødshjælp, religionskritik eller lignende.

Faget afsluttes med en eksamen, hvor der prøves i analyse af religionsfagligt materiale (som oftest tekster) og generel beherskelse af fagets arbejdsmetoder og faglige terminologi.

 

Psykologi på KG

Selvfølgelig kan du få psykologi på KG!

– Fordi mennesket er forunderligt skabt og det er vildt spændende at lære mere om menneskets reaktionsmønstre og adfærd.

– Fordi det er vigtigt at unge mennesker lærer om, hvad der er nødvendigt for at mennesker kan trives og have det godt.

I undervisningen tager vi afsæt i psykologisk forskning, når vi undersøger, hvordan mennesker tænker, føler, handler og udvikler sig med fokus på konkrete problemstillinger og aktuelt stof.

 

Oldtidskundskab på KG

Man kunne tro at gode ord som fx psykologi, logik, symbol, epidemi, diameter og gymnasium – eller ord som justitsministerium, kapitel, konto, station og auditorium var gode danske ord, men det er de aldeles ikke, for de førstnævnte  er græske og de sidstnævte latinske. At vi bruger disse ord samt en lang række andre ord fra den græsk-romerkse antik viser noget om, at vores kultur på mange måder er forbundet med antikken. I Oldtidskundskab beskæftiger vi os med kilder og levn fra den græsk-romerske antik i et spændende og bredt kulturstudium, der indbefatter så forskellige områder som arkitektur, skulptur, psykologi, religion, filosofi, samfundsteori, idéhistorie, epik og historieskrivning, og vi perspektiverer til eftertiden og nutiden og finder overraskende forbindelser – mere kan man vel ikke ønske sig!

NV på KG

NV står for naturvidenskabeligt grundforløb. NV er en introduktion til naturvidenskab i gymnasiet og er et tværfagligt samarbejde mellem fagene biologi, kemi og fysik.

Fra grundskolen er du vant til at have fysik-kemi som et samlet fag, men i gymnasiet skal du lære hvad der er af forskelle og ligheder mellem de 3 naturfag.

I NV skal du lære hvad naturvidenskab går ud på, hvad naturvidenskab kan og hvad naturvidenskab ikke kan.

NV har du kun indtil november i 1.g, derefter skal du have naturfagene hver for sig.

Musik på KG

Musikundervisningen står overordnet set på to ben – det praktiske og det teoretiske.

I fagets praktiske del arbejder vi med at udtrykke os i musik.

Vi arbejder med korsang, hørelære, rytme-øvelser og sammenspil i mange forskellige genrer.

I fagets teoretiske del arbejder vi med at udtrykke os om musik.

Vi anvender fagets metoder (bl.a. nodelære, akkordlære og formlære) til at analysere musik i forskellige genrer og fra forskellige perioder. Undervisningen inddrager også musikkens historiske, kulturelle, sociale og mediemæssige forhold.

På A-niveau er der desuden en skriftlig dimension, hvor du lærer at arrangere et jazz- eller rocknummer for forskellige instrumenter.

Fagets gode blanding af teori og praksis giver dig både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget.

Du kan vælge musik på både c-, b- og a-niveau.

Mediefag på KG

En leg med levende billeder. Spillefilm, reklamer, dokumentarer, virale videoer, computerspil og andre levende billeder. Du lærer at forstå, hvordan og hvorfor en film påvirker os, som den gør – og de lærer selv at gøre det.

50/50 praksis og teori.

Teorien omsættes til praksis i korte produktioner, hvor du går fra idé til optagelse og ender med et flot produkt. Du lærer at udtrykke dig og forføre dine seere, storyboarde din fortælling og sælge din idé i løbet af en elevatortur, så man få lyst til at høre og se mere.

Det at kommunikere via levende billeder kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Uanset om du vil være filminstruktør, arbejde på et reklamebureau eller om du arbejder i en helt almindelig virksomhed, bliver det vigtigere at kunne analysere og udtrykke sig i levende billeder.

Mediefag er et valgfag på c-niveau.

Kristendom på KG

Velkommen til faget uden eksamen. Den har Jesus nemlig taget.

På alle landets gymnasier får eleverne undervisning i Religion, men vi vil gerne give vore elever noget mere!!!
Derfor får alle klasserne på KG også en ugentlig time i faget Kristendom i både 1., 2. og 3.g. Udgangspunktet er de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Formålet med faget er:
– At formidle grundlæggende kundskab om indholdet i den kristne tro
– At udfordre til eftertanke og personlig reflektion i troens felt
– At lade hverdagsliv og nutidige problemstillinger gennemlyse af bibelske holdninger gennem samtale, tekstarbejde m.m.

Emnerne spænder vidt: Guds ledelse, Dåb, Køn og Seksualitet, Helligånd og Nådegaver, Apologetik, Hvordan bliver jeg en kristen?, Etik, De sidste tider, Bibelen…

Der er ingen eksamen i Kristendom. Den har Jesus taget.

Matematik på KG

Matematik er uundværlig i naturvidenskab og teknologi, men også til styring og udvikling af samfundet. Samtidig er matematik væsentlig i hverdagen, den computer som du sidder ved nu ville ikke virke uden matematik.
I matematik på KG lærer du, at lave modeller og at løse problemer fra vidt forskellige fag. Men du lærer også, at tænke abstrakt og forstå hvordan et abstrakt tankeunivers kan bygges op, evnen til at tænke systematisk og abstrakt kan du bruge uanset hvilken uddannelse du efterfølgende vælger.

Idræt på KG

Krop og hjerne hænger sammen. Mere end man går og tror. Du er faktisk mere end dit hoved. I idræt arbejder vi med at få krop og hjerne koblet sammen og udfordre de kropslige muligheder og forståelse heraf. Ved at aktivere kroppen i alle mulige discipliner bliver hjernen aktiveret på nye måder, og en verden af kropslige muligheder åbner sig op.

Du er så heldig, at idræt på c-niveau har du alle 3 år på KG. Der vil du opleve mere klassiske discipliner som fodbold og badminton, nyere idrætsgrene som parkour og crossfit og du vil arbejde med musik og bevægelse i form af fx Hip Hop/Street Dance.

Hallen, fitness, multibanen og beachvolleybanen er heldigvis også åben for dig efter skole, hvor du har mulighed for at dyrke det, du bedst kan li’ eller lære nyt sammen med dine venner.

Historie på KG

Historiefaget handler om dig og mig og – om vores forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre, tiptipoldeforældre – og man kan blive ved! Vi kan ikke forstå vores verden uden at vide, hvad der præger os: hvorfor vi gør, som vi ”plejer” og hvorfor ser vores verden ud, som vi kender den i dag? Hvorfor spiser vi kartofler i Danmark og hvad er sammenhængen mellem Martin Luther og sukker?

På KG – lige som på alle andre almene gymnasier – har du historiefaget i 3 år. Her møder du mange spændende historiske personligheder fra mange tidsperioder. Du bliver en del af historien ved hjælp af varieret undervisning og engagerede lærere, som elsker at fortælle om betydningsfulde begivenheder og vise dig det store overblik. På tre år bliver du klogere på dig selv, på dine medmennesker og på din omverden. Du lærer at forholde dig kritisk til dine kilder og at finde ud af, hvad er sandt og falsk. Hvad kan man ønske sig mere?

Velkommen til historie på KG!

Fysik på KG

Udforsk verden og se de muligheder, som fremtiden tilbyder

Det naturvidenskabelige fag fysik er for alle! Her ser vi på, hvordan mennesket hele tiden forsøger at forstå og forklare fænomener i naturen og den teknologi, der omgiver os. Spørgsmål vi beskæftiger os med i fysik kunne være:

Hvordan er universet bygget op?
Hvorfor er det godt at sætte farten ned før et vejsving?
Hvordan kan stråling og radioaktivitet bruges til at helbrede syge?
Hvordan kan man få smukke toner ud af en guitar?

For at svare på spørgsmålene arbejdes der i fysik både med teorier og eksperimenter. Når vi eksperimenterer, laver vi modeller af virkeligheden og prøver måske at forudsige noget. Ofte giver eksperimenterne en større forståelse for fysiske fænomener og hjælper til at forstå teorien.

Alle elever på gymnasiet skal have fysik på mindst C-niveau. Derudover har du på KG mulighed for at vælge fysik på både A- og B-niveau som valgfag eller i en studieretning med matematik.

På Fysik C beskæftiger vi os med grundlæggende fysikfaglige emner. Her lægges vægten på almendannelsen, således at du efterfølgende kan forstå og diskutere nogle af de naturvidenskabelige spørgsmål, vi oplever i medierne. Der er stor frihed til at vælge de faglige emner, så du får mulighed for at opleve undervisningen som interessant og spændende.

Med fysik A eller fysik B er der i høj grad mulighed for faglig fordybelse. Her bruges matematikkens sprog med symboler og beregninger, når fysikken forklarer aktuelle problemstillinger. Gennem eksperimenter stimuleres din nysgerrighed og kreativitet, og evnen til at stille naturvidenskabelige spørgsmål og besvare disse udvikles. Vi vil i høj grad anvende computeren. Både når der laves forsøg og naturens love undersøges og i undervisningen. Det kan være, der skal produceres videoer, laves posters eller arbejdes med specielle fysikprogrammer.

På KG har vi gode fysiske rammer til at undervise i fysik. Vores eksperimentelle udstyr er opdateret, og lokaler og laboratorium er nyrenoverede, hvilket giver os mulighed for at lave mange spændende forsøg.

Overalt i verden er fysikken en nødvendighed, og den er grundlæggende for al teknologi som f.eks. mobiltelefoner, vindmøller eller avanceret hospitalsudstyr. I fysikfaget får du mulighed for at udforske den verden, der ligger bag disse teknologier og se de muligheder, fremtiden tilbyder.

Engelsk på KG

Engelsk i gymnasiet er et sprogfag, et vidensfag og et kulturfag. Der arbejdes med litteratur, historie og samfundsforhold i den engelsktalende verden, med hovedvægten i Storbritannien og USA.

B-niveau (obligatorisk):

Skriftligt er målet at man skrive en opgave hvor man formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. Mundtligt er målet at man forholdsvis utvungent kan føre en samtale med ’native speakers’.

A-niveau (studieretningsfag og valgfag):

Skriftligt er målet at kunne producere en klar og velstruktureret tekst, og detaljeret redegøre for komplekse emner med forgrenede problemfelter. Mundtligt er målet at udtrykke sig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene; og at man forholdsvis præcist kan udtrykke synspunkter og ideer på en måde, der er tilpasset efter, hvilken person, man taler med.

Indholdsmæssigt fylder litteraturhistorie og stilistik mere på A end B-niveau, og der stilles større krav om beherskelse af faglig terminologi i grammatisk analyse.

Dansk på KG

Dansk i gymnasiet handler om at gøre dig skarp. Du bliver bedre til at forstå og fortolke, hvad enten det er en novelle, en nyhedsudsendelse, et læserbrev, et digt, en spillefilm osv.

Dansk i gymnasiet er horisontudvidelse. Du bliver udfordret på at se verden fra skæve, sjove og seriøse vinkler. Samtidig håber vi på KG, at du også opdager, at verden bliver større, når du møder andre måder at tænke på og ser skønheden i god litteratur, film og sprog.

Dansk i gymnasiet gør dig til et reflekteret menneske. I dansk på KG forsøger vi at uddanne dig til at blive endnu mere selvstændigt tænkende. Forsøger at gøre dig kritisk overfor f.eks. nyheder, reklamer og dårlig argumentation. Og vi forsøger at give dig et klart sprog – både skriftligt og mundtligt – så du kan svare igen på alle de budskaber, der møder dig.

Dansk er et A-fag, som du har alle tre år. Heldigvis.

Biologi på KG

Biologi på KG handler om alt levende. Dig, vandløbet, din potteplante, dit hjerte, luften på dit værelse, gensplejsede majs, drikkevandet, motion, depression, evolution, kaffe til hjernen, sygdom, landbrug, hvordan man laver børn og meget mere.
 Vi tager på ekskursioner og undersøger vandløb og søer, og du får en grundig forståelse af, hvad forurening er.

Hvad er sund mad? Du lærer, hvad kroppen har brug for, og du skal analysere din egen kost og hvad der sker med maden i kroppen. Motion er sundt, men i biologi lærer du hvorfor, og hvad sker der med dig, når du træner.

I biologi får du redskaber, så du selv kan vurdere nye slankekure, gensplejsning, madtrends og nye råd om motion og hvad vi ellers bliver mødt med.

Biologi er obligatorisk på c-niveau og kan vælges på både B og A-niveau.

AP (Almen Sprogforståelse) på KG

AP er et fag, som du har som en del af grundforløbet de første tre måneder på KG. Faget afsluttes med en skriftlig test sidst i oktober eller først i november. Undervisningen i AP består af flere temaer, der tilsammen hjælper dig til med at blive bedre til at lære, forstå og bruge både det danske sprog og fremmedsprog.

Du kommer blandt andet til at arbejde med at forbedre din sproglige bevidsthed og sproglige analysefærdighed. Som en del af AP vil du også blive introduceret til sproget latin, hvis grammatik og ord har smittet af på mange sprog. I løbet af undervisningen vil du forbedre din evne til at se sammenhænge mellem sprog, både hvad angår deres historie, dele og grammatik, så du fremadrettet har nemmere ved at arbejde med din sproglige læring og formidling.

AP er et fag, som skaber sammenhæng mellem sproghistorie og din sproglige nutid og fremtid.

Kemi på KG

Kemi er faget der kan hjælpe os til at forstå noget om de basale byggesten i naturen, og hvordan de kan kombineres til at danne stoffer, som former liv og alt andet, vi kender.

På KG vil du møde kemi allerede i begyndelsen af 1. g,  som en del af naturvidenskabeligt grundforløb.

Efter grundforløbet vil du få kemi som et selvstændigt fag på C-niveau, som du senere kan hæve til et højere niveau.

Kemifaget et en kombination af teori og praksis. Du vil komme til at lave en del eksperimenter i KG’s  kemi laboratorium, og du vil komme til at arbejde med tekster og opgaver, som alt sammen giver dig en dybere forståelse af kemiens fantastiske verden.