Elevråd og åndsfrihed

Vi ønsker på KG, at eleverne er med til at skubbe KG i den rigtige retning. Det sker hver dag, hvor du som elev frit kan ytre dig og være medbestemmende. I undervisningen og uden for undervisningen. Det er en demokratisk ret, som vi på KG kæmper for. Den engelske forfatter, George Orwell (1903-1950), udtrykker også meget præcist vigtigheden i frit at kunne ytre sig:

 

“If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear.”

 

For at sikre ytringsfriheden og elevernes medbestemmelse har skolen et velfungerende elevråd. I løbet af de første to uger i skoleåret vælges repræsentanter fra alle klasser, hvorefter elevrådet konstituerer sig og påbegynder sit arbejde. Man afholder jævnlige møder, hvor dagsordenen styres af formanden. Jævnligt sendes diverse sager fra rektor til høring i elevrådet, ligesom der kommer meldinger tilbage.
Elevrådet er repræsenteret både ifm. Pædagogisk Råds møder og ved bestyrelsesmøder. Elevrådet har mulighed for at ønske punkter på dagsordenen til møder i Pædagogisk Råd, hvilket det gentagne gange har benyttet sig af. Ligeledes er der et fast punkt til bestyrelsesmøderne, hvor elevrådet får ordet.

På Det kristne Gymnasium er det vigtigt for os at spejle formuleringerne i formålsparagrafferne for stx, både når de markerer, at ”undervisningen og hele institutionens dagligdag må bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati,” og at skolen gennem ”hele sit virke skal forberede eleverne eller kursisterne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes eller kursisternes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Som holdningsskole er det helt afgørende, at skolens dagligdag både bygger på og er præget af den åndsfrihed, formålsparagraffen peger på. Eleven kan i frihed reflektere over og tilegne sig eller afvise de synspunkter og holdninger, som eleven møder i undervisning og i det miljø, der i øvrigt præger skolen. Tvang er ikke vejen frem.

Skolen giver rig mulighed for at arbejde med på formålsparagraffernes formuleringer om frihed, folkestyre og demokratisk dannelse.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!