Værdiord på KG

På KG har vi af to omgange i 2016 drøfte skolens værdier. Deltagere i drøftelsen har været alle personalegrupper og repræsentanter fra bestyrelsen.

Ved den første samling var opgave at finde fire ord, afspejler KGs kristne grundlag og som definerer nogle indsatsområder, vi vil øge fokus på de kommende to år.

Den anden samling havde som mål at omsætte værdiordene til en meget konkret, afgrænset praksis.

Nedenfor fremgår dels de fire værdiord, dels de konkrete tiltag – og en skitse til en handlingsplan for disse tiltag.

De fire værdiord fra værdisamling 1:

1) Befriende evangelisk i lære og liv.
Skolens evangelisk-lutherske basis er KGs eksistensgrundlag. På denne bibelske platform ønsker vi, at det bibelske budskab italesættes og praktiseres frisættende, tydeligt, bibelnært og med rummelighed.

2) Omsorg for den enkelte
Vi ønsker at være en skole, der ser det enkelte menneske, ansat såvel som elev. Som bevidst opdrager og oplærer til syn for næstens behov – og som tilbyder rammer, der gør, at vi i praksis opmuntres til at handle med næsten i centrum.

3) Nærhed
Forstået som den lille skoles præg. En sammenhængskraft mellem alle KGs led – elever, medarbejdere, ledelse, forældre. Så alle oplever sig som sete og samtidig delagtige i det fælles KG- projekt

4) Respekt
Respekt er at se et andet menneske som det er – og at møde dette menneske med agtelse som en ligeværdig. Respekt fører til åbenhed, dialog og lydhørhed, men ikke nødvendigvis enighed Vi ønsker en skole, hvor undervisning, samvær, påvirkning må ske med respekt som omdrejningspunkt.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!