Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve, hvis man er vurderet ikke uddannelsesparat ved den afsluttende vurdering. Hvis man går i 10. klasse og IKKE opfylder kravene til optagelse fra 9. klasse, skal man til optagelsesprøve. Det gælder også, hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2021, hvis man ikke har bestået folkeskolens obligatoriske afgangsprøver eller hvis man ikke har 2. fremmedsprog fra grundskolen.

Hvornår og hvor foregår optagelsesprøven?
Optagelsesprøverne foregår den 27. april, 17. juni, 27. juni og 3. august 2022 på Det kristne Gymnasium. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven.

Hvilken form har prøven, og hvilke fag indgår?
Det er en skriftlig prøve, og den varer fire timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver i fagene dansk, matematik, fysik/kemi og engelsk. Du kan se eksempler på et opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside – https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/optagelsesproeven. I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven.

Hvornår foregår optagelsessamtalen

Optagelsessamtalen foregår, når vi har modtaget resultatet af optagelsesprøven fra Undervisningsministeriet. Det betyder, at optagelsessamtalen foregår lige før sommerferien. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til samtalen.

 

Hvornår får jeg resultatet

På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på STX. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres.

 ——————————————————————————————————————————

Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse på baggrund af 9. klasse

For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse på baggrund af 9. klasse skal du opfylde en række krav.

 • Du skal have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt. Det vil sige, at du skal søge om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen, og senest to år efter, du har afsluttet 9. klasse*.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse i 9. klasse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering i 9. klasse, der er afgørende for din optagelse.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav

 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.

 • Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse.

Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.

 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen ved afslutningen af 9. klasse.

Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.

 • Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du:

 • får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
 • får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Hvis du opfylder ovenstående krav, har du retskrav på optagelse i op til to år* efter afslutningen af 9. klasse.

Hvis du ikke opfylder ovenstående krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale.

Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse på baggrund af 10. klasse

(hvis du ikke allerede har retskrav på optagelse på baggrund af 9. klasse*)

For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse på baggrund af 10. klasse skal du opfylde en række krav.

 • Du skal have afsluttet 10. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt. Det vil sige, at du skal søge om optagelse senest 1. marts det år, hvor du gerne vil starte på uddannelsen, og senest et år efter du har afsluttet 10. klasse*.

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse i 10. klasse.

For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse.

For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0.

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering i 10. klasse, der er afgørende for din optagelse.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du har et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav

 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.

 • Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse.

Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.

 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen.

Det gør du, hvis du har mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.

 • Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen.

Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Hvis du ikke har mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du:

 • har et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller
 • har et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

 • Du skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og have aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag ved afslutningen af 10. klasse.

Hvis du opfylder ovenstående krav, har du retskrav på optagelse i op til et år* efter afslutningen af 10. klasse. Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale.

 

 

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!