Værdigrundlag

Mission og værdigrundlag for Det kristne Gymnasium

Når vi stiller skarpt på, hvad vi vil med Det kristne Gymnasium, og hvad vi funderer det daglige skolearbejde på, er formuleringerne af vores mission og værdier helt afgørende.

Mission:

På Det kristne Gymnasium uddanner vi i et fagligt kvalificeret og bibelsk funderet skolemiljø eleverne til kompetente studenter med en bevidst/reflekteret kristen overbevisning og medmenneskelig forståelse/indlevelse.

For at nå dette mål:

· skal det bibelske grundlag på en synlig og tidsrelevant måde have gennemslag i hverdagen, så den enkelte elev udfordres til refleksion, afklaring og egen praksis i mødet med kristen tro og liv.

· skal eleverne have en kvalificeret undervisning på et fagligt og pædagogisk højt niveau, så lysten til faglig fordybelse skærpes, og eleverne bliver udfordret til at bruge deres evner optimalt og opnå de kompetencer, bekendtgørelsen fastsætter.

· Skal hverdagen på kostafdelingen være studiemæssig understøttende, udfordrende og baseret på menneskelig og åndelig respekt, så eleverne opøves i ansvarlighed, selvstændighed og praktisk omsorg for hinanden.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!