Udmeldelse

Ved ønske om udmeldelse skal der holdes en samtale med rektor. Skolen vil gerne hjælpe med formidling af andre muligheder for eleven.

Ophør:

Ophører skolegangen efter skoleårets begyndelse, betales for tiden indtil ophørsdato plus et tillæg på 10 % af årsbeløbet, som kompensation for de forpligtelser, skolen indgår ved skoleårets begyndelse. Undtaget herfra er skoleskift umiddelbart efter grundforløbet.

En elev under 18 år kan kun udmeldes med underskrift fra en af forældrene. Udmeldelse kan ske med 8 dages varsel.

Udflytning:

Ønsker en elev at fraflytte kostafdelingen for at blive dagelev, kan dette kun ske uden ophørsafgift ved et skoleårs afslutning. Ved udflytning fra kostafdelingen fra nytår til fristen for indmelding vedr. kommende skoleår (ca. april), betales for kostpladsen for tiden indtil ophørsdato plus et tillæg på kun 5 % af årsbeløbet.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!