Bestyrelsen

KGs bestyrelse er skolens øverste myndighed. Som sådan er den ansvarlig for skolens kristne profil. Den ansætter personalet og har ansvaret for skolens økonomi.

Bestyrelsen har syv medlemmer, tre fra Arbejdsgruppen, dvs. som repræsentanter for den gruppe mennesker, der midt i 1970’erne tog initiativ til oprettelse af et kristent gymnasium i Danmark, og fire fra Skolekredsen, der består af forældre til alle nuværende elever og af alle andre, som, fordi de ønsker at støtte skolen i dens virke, har meldt sig ind i foreningen.

Valgperioden er fire år, og valget finder sted i forbindelse med årsmødet, hvert andet år. Næste gang i 2024.

Ved årsmødet vil rektor og bestyrelsen aflægge beretning over det forgangne år, og der er mulighed for at få afklaret spørgsmål.

Skolens daglige leder er rektor, der har det overordnede pædagogiske ansvar, og som er ansvarlig for, at bestyrelsens ønsker og beslutninger føres ud i livet.

Sammen med rektor danner samtlige lærere på skolen et såkaldt Pædagogisk råd, der er det forum, hvor lærerne kan give udtryk for deres mening om en lang række sager fra skolens hverdag, både af praktisk og pædagogisk art. Rådet er udelukkende rådgivende og har som sådant indstillingsret over for rektor, men det er denne, der træffer den endelige beslutning.

Elevrådet vælges af og blandt eleverne. Rådet har, som en af sine opgaver, lov til at være repræsenteret ved pædagogisk råds møder (dog ikke i personsager) og kan afgive udtalelser og fremsætte ønsker til rektor.

 

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

William EhmsenFormand (formand@kristne-gym.dk)
Liselotte Ø. RasmussenNæstformand

Kristian Jensen

Kasserer
Poul Nyborg 
Dorte Sig Leergaard 
Thorkild Bjerregaard 
Susanne Rytter Karamperis

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!