SAMMEN OM TROEN

Lev troen ud! Just do it! Sammen med Jesus. Sammen med andre.

“Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses”

Hebræerbrevet kap. 11, vers. 1
Catherine, 3.a

“Er man svag, fordi man ønsker, at troen skal være centrum?”

 

 

 

KG-aften

 

 

Kristendom på KG

Velkommen til faget uden eksamen. Den har Jesus nemlig taget for dig.

 

Audrina, 3.g’er

Jeg elsker, at KG er mere end bare skole

Andagter

En tid til at stoppe op og få perspektiv på livet. Hver dag. Morgen og aften

 

 

“Jesus sagde til hende: ‘Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør‘”

Johannesevangeliet kap. 11, vers. 25

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!

FRI

Frihed i Jesus – og fri for lærere

 

‘FRI’ er et fristed. En aften hver 3. eller 4. uge, hvor vi som elever møder hinanden i mødet med Gud. Fri for lærere, fri til at være os selv. ‘FRI’ er et elevskabt forsøg på at skabe et rum, hvor der er plads til at møde Gud som syndere og brudte mennesker.

Til ‘FRI’ deler vi elever vores tro, vores fejl og vores sejre med hinanden. Der er sat fokus på lovsang og bøn, samt en andagt der holdes af elever og derudover plads til vidnesbyrd og det, folk har på hjertet. Det handler i bund og grund om, at vi er sat frie af Jesus, og det er hvad ‘FRI’ prøver at bygge videre på, og videregive til hinanden.

Troen i centrum

“Er man svag, fordi man ønsker, at troen skal være centrum?”

“Du tager på gymnasiet, fordi du har et ønske om at lære noget og gå i skole. Hvad er det så KG har at tilbyde som et almindeligt gymnasium ikke har? Et helt centralt svar på dét er: Troen. Vores tro er det, som gør KG til noget særligt. Fællesskabet omkring troen, som giver dig og mig et netværk, garanteret mange år ud i fremtiden.

Det er 3 vigtige år af mit liv, som bringer både oplevelser og udfordringer, som lærerne, bibelen og ånden bidrager til. Jeg har ofte hørt folk sige, at KG kun er for de, som er for svage til at gå på et almindeligt gymnasium. Men er man svag fordi man ønsker, at troen skal være centrum? Det mener jeg ikke. Med troen vokser vi.”

Andagter – Det daglige brød

En tid til at stoppe op og få perspektiv på livet. Hver dag. Morgen og aften.

Vi er på næsten hele tiden og kører for fulde drøn derudaf. Vi stopper sjældent op. Andagter er et åndehul. En pause og et helikopterblik på livet og troen. Hver morgen og aften er der andagt på KG, hvor enten en elev eller en lærer deler erfaringer med troen på Jesus. Guds storhed og bibelens gaver giver perspektiv og sætter dig fri.

Det er ikke altid nemt at tro. I dagens Danmark er det mange steder decideret upopulært at tro. Men er det så mere forkert at tro? Skal man lade være med at tro, fordi verden ikke giver dig point for din tro – måske endda giver minuspoint? Nej, troen er hævet over verden. Troen er ikke logisk, som alt efterhånden skal være i Danmark – og resten af verden – før det tæller. Troen er et håb, som vi med ret kan klynge os til. Et håb om en evighed hos Gud, som vi ikke forstår logikken i.

I romerbrevet kap. 12, vers 2 står der: ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

Vi har brug for andagter og andre åndehuller, så vores sind ikke kun hører på verdens larm og logik. Så vores sind kan blive forvandlet og fokusere på verdens skaber, frelser og forvandler. Gud, Jesus og helligånden i én. Ja, det er heller ikke helt logisk og til at forstå for os. Det er større end os. Og lige netop det er der en frihed i.

KG-aften


En aften hver måned samles vi til KG-aften fra 19.30-21.00.

Det er fællesskab om forkyndelse. Vi får besøg af forkyndere, som er gode til at tale til unge, og emnerne er vidt forskellige: ”Tjener jeg Gud ved at gå i gymnasiet?”; ”Hvad gør jeg med min tvivl?”, ”Jeg tror, sex er kommet for at blive” eller ”Kom, og følg mig”.

Det er fællesskab om bøn og lovsang. Vi beder sammen, og vi har mange talentfulde elever, der kan spille og lede lovsangen for os.

Det er lækker aftenkaffe. Køkkenet sørger altid for noget særligt til os.

Kristendom på KG

Velkommen til faget uden eksamen. Den har Jesus nemlig taget.

På alle landets gymnasier får eleverne undervisning i Religion, men vi vil gerne give vore elever noget mere!!!
Derfor får alle klasserne på KG også en ugentlig time i faget Kristendom i både 1., 2. og 3.g. Udgangspunktet er de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Formålet med faget er:
– At formidle grundlæggende kundskab om indholdet i den kristne tro
– At udfordre til eftertanke og personlig reflektion i troens felt
– At lade hverdagsliv og nutidige problemstillinger gennemlyse af bibelske holdninger gennem samtale, tekstarbejde m.m.

Emnerne spænder vidt: Guds ledelse, Dåb, Køn og Seksualitet, Helligånd og Nådegaver, Apologetik, Hvordan bliver jeg en kristen?, Etik, De sidste tider, Bibelen…

Der er ingen eksamen i Kristendom. Den har Jesus taget.