KG’s historie

1979 var året, hvor det første hold elever begyndte på Det kristne Gymnasium.

Gymnasiets historie begynder nogle år tidligere, hvor en arbejdsgruppe satte sig for at undersøge mulighederne for at rejse et kristent skolecenter. Arbejdet med vedtægter og placering skred fremad. Undervejs i processen skete der flere opbremsninger. Trods stor lokal politisk opbakning var Undervisningsministeriet meget henholdende med at give tilladelse til oprettelsen, og senere trak statstilskuddet til byggeriet længe ud. Men vanskelighederne blev overvundet og med seks måneder til skolestart, kunne planerne om Det kristne Gymnasium sættes i værk.

Det første skoleår krævede en høj grad af fleksibilitet fra alle involverede indtil skolens bygninger stod færdige.

De første år havde skolen en særdeles stram økonomi. Elevsøgningen var svingende – et forhold der har kendetegnet KG i alle årene. Men i forbindelse med en nyt tilskudsordning i slutningen af 80érne ændres de økonomiske vilkår så meget, at der blev plads til opsparing og senere byggeri af en ny idrætshal. Det var en tiltrængt udvidelse af skolens faciliteter. Og set fra nutidens platform er det vanskeligt af forestille sig en skole uden en hal. Den er jo i brug næsten hele tiden. De senere år har så budt på yderligere renoveringer og byggerier for at holde trit med nye behov.

Gennem årene har KG fulgt med i de reformer, gymnasiet har gennemgået på undervisningssiden. Det kan være udfordrende at være et lille gymnasium, men det har også sine klare fordele.

I 2014, 2015 og 2016 blev vi – ift. til evnen til at løfte elevernes niveau – tre år i streg kåret til ‘Danmark Bedste Gymnasium’ af Dansk Erhverv og vi ligger fortsat i toppen. Det har betydet større interesse for KG, hvorfor skolen i flere år har udvidet elevtallet og antallet af kollegieværelser.

I 2019 fejrede vi 40års jubilæum sammen med nuværende og gamle KG-ansatte. Der blev sagt mange gode ord. Jørgen Skydstofte, som var med i initiativgruppen til at starte KG op, holdt også en tale. Den kan ses her som video.

På KG har vi mange erfaringer i rygsækken og er parate til fremadrettet at gøre en god indsats for at skabe nogle gode gymnasieår for mange unge.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!