Årsmøde

Til skolekredsens medlemmer.

Hermed indkaldes til ÅRSMØDE i skolekredsen i henhold til KG´s vedtægter.

Årsmødet er for alle skolekredsens medlemmer (herunder forældrene) samt skolens ansatte.

Lørdag d. 28. oktober 2023 på KG:

Program for årsmødedagen:

13.30 Forældremøder (1.g + 2.g + 3.g)

15.00 Kaffe  

15.30 Foredrag ved Martin Bentsen: ”Fra rocker til præst”

16.30 Årsmøde med andagt først

17.30 Aftensmad – med tilmelding. Tilmelding til kontor@kristne-gym.dk senest d. 23/10.

 

Årsmødets dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning (skriftlig beretning vedlagt)
  3. Rektors beretning (skriftlig beretning vedlagt)
  4. Fremlæggelse af regnskab (vedlagt)
  5. Fri drøftelse af KG´s virksomhed
  6. Eventuelt

 

 

Hjertelig velkommen til årsmødet

På bestyrelsens vegne

 

William Ehmsen

Formand

 

Til skolekredsens medlemmer, der ikke er elevforældre: Skolekredskontingentet for skoleåret 2023/24

på kr. 150,- kr. kan overføres til KG´s konto 9587-5940104558. Oplys jeres medl.nr som står foran på kuverten.

Vi sætter stor pris på skolekredsen og ser meget gerne, at medlemskabet bevares. Vi opfatter det som

en støtte at vide, at der er en kreds, der interesserer sig for skolens arbejde.