Mindeord for Jørgen Skydstofte

Af rektor Jacob Daniel Linum

Jørgen Skydstofte er sovet ind d. 11/5 2022. Han var idémand, pionér og dybt engageret i oprettelsen af KG.

I 1970’erne oprettedes en række nye friskoler af folk med et ønske om, at det kristne livssyn skulle stå stærkt i skolens hverdag. Der dannedes også en gruppe, der ville oprette et gymnasium på et tilsvarende grundlag. Da Jørgen Skydstofte kom med i gruppen midt i 70’erne, kom der skred i arbejdet, og det endte med, at KG begyndte undervisningen i Ringkøbing i 1979. Jørgen Skydstofte fik en stilling på gymnasiet som kollegieleder med ansvar for de mange kostelevers trivsel, åndeligt så vel som fysisk. Samtidig varetog han undervisningen i den ugentlige ekstra times kristendom i alle klasser, som gymnasiet indførte.

Både som sognepræst og senere som kollegieleder var Jørgen Skydstofte desuden en flittig og velanset prædikant rundt om i missionshusene. Han benyttede også disse aftner til at tale varmt om Det kristne Gymnasium, så mange missionsfolk fik både kendskab og kærlighed til KG, en kærlighed som udmøntedes i både forbøn for skolen og villighed til at rejse en nødvendig startkapital. Han var bindeleddet mellem KG og missionsfolket. Det er ikke for meget sagt, at uden hans indsats var KG aldrig blevet til noget.

Desværre ramtes han af en alvorlig sygdom i 1986, og en større hjerteoperation i foråret 1987 lykkedes kun delvist. Han måtte i 1993 erkende, at arbejdsevnen ikke længere slog til, til en krævende stilling på KG.

Han var, indtil sygdommen ramte ham, en aktiv og meget værdsat kollega og underviser.

Til KGs 40 års jubilæum deltog Jørgen Skydstofte og holdte en mindeværdig og vigtig tale. Se en optagelse af talen her.  

Æret være hans minde!

 

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!