Vi håber at se både familie til og venner af vores
elever og studenter, når vi holder dimissionsfest

Fest, farver og masser af røde studenterhuer

fredagen d. 28/6 9:00- ca. 14:00 fredag d. 28. juni.

Programmet for dagen er som følger:
Kl. 9.00
Festgudstjeneste i Ringkøbing Kirke
Liturg: Provst Carsten Hoffmann
Prædikant: Erik Kloster, kollegieleder

Kl. 10.45 (ca.)
Dimission i KG´s hal. I programmet indgår tale
ved rektor, overrækkelse af eksamensbeviser, tale
fra lærerne og studenterne samt sang ved KG´s
Store Kor.

Der er også mulighed for at bringe en
hilsen som forælder.

Umiddelbart efter dimissionen skal studenterne
fotograferes. Samtidig inviterer vi på en let
anretning i spisesalen, hvorefter der vil være en
kop kaffe i dagligstuen.

NB: Der er ikke tilmelding til dagen.
Dimissionsdagen er et absolut højdepunkt i
skoleåret. Det må I ikke snyde jer selv for. Så kom
og vær med! Der er pladser nok.