Årsmøde og forældremøde

28. oktober

Til skolekredsens medlemmer.

Hermed indkaldes til Årsmøde i skolekredsen. Årsmødet er for alle skolekredsens medlemmer (herunder forældrene) samt skolens ansatte.

Lørdag d. 28. oktober 2017 på KG:

Program for årsmødedagen:

13.30 Forældremøde 1.g

14.00 Forældremøde 2. og 3.g

15.00 Kaffe

15.30 Årsmøde

Efter årsmødet er I velkomne til at spise med aftensmaden kl. 17.30

Årsmødets dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning (vedhæftet) v/William Ehmsen
  3. Rektors beretning (vedhæftet) v/ Karsten Hauge Mortensen
  4. Fremlæggelse af regnskab (vedhæftet) v/ Jes Dideriksen
  5. Fri drøftelse af KG ́s virksomhed
  6. Valg til bestyrelse (udgår i ulige år)
  7. Eventuelt.

Ad 6: Punktet udgår i år

Hjertelig velkommen til årsmøde

På bestyrelsens vegne

William Ehmsen Formand

Til skolekredsens medlemmer, der ikke er elevforældre: Skolekredskontingentet for skoleåret 2017/18 på kr. 150 kan overføres til KG’s konto 9587-5940104558. Oplys jeres medl.nr som står foran på kuverten.
Vi sætter megen pris på skolekredsen og ser meget gerne, at medlemskabet bevares. Vi opfatter det som en støtte at vide, at der er en kreds, der interesserer sig for skolens arbejde.

Kom på besøg

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg og få 'the grand tour'. 

bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!