Bliv elev på KG

Forældre

At være KG-forælder

- er at have taget et vigtigt valg: Jeres barn er nu en del af KG-hverdagen. Tak for den tillid, I dermed har vist os

- er at være en del af en vigtig helhed: hjem-skole-enheden. Den kobling skal passes.

- er at være indbudt til samarbejde. Alle kontakter og kommentarer mellem hjem og skole er værdifulde.

- er at være indbudt til at tage del i skolens liv: forældremøder, årsmøde, bazar, forårskoncert – vi vil så gerne se jer!

s + p