Bliv elev på KG

STX

STX (gymnasiet) er en treårig almendannende og studieforberedende ungdomsuddannelse

 

Igennem tre år får kendskab til den kultur og det samfund, du er en del af. Samtidig får du en række faglige redskaber, der udvikler dig til at blive studerende.

Med en studentereksamen får du adgang til langt de fleste videregående uddannelser.

 

Opbygning

Gymnasiet er bygget op med et grundforløb på et halvt år, som er fælles for alle. Herefter er der 2½ år med studieretning, som du vælger blandt de studieretninger, som gymnasiet udbyder.

Grundforløbet

Grundforløbet giver dig en introduktion til gymnasiets arbejdsmetoder. Samtidig giver det dig grundlag for at afgøre, om du har truffet det rigtige valg af studieretning.

To tværfaglige forløb hører hjemme i grundforløbet:
Almen sprogforståelse giver indblik i, hvordan sprogene er bygget op og hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden.

Naturvidenskabeligt grundforløb introducerer dig til naturvidenskab og de naturvidenskabelige metoder bl.a. på baggrund af eksperimenter.

Studieretningsforløbet

I dit endelige valg af studieretning lægger du dig fast på profilen for din studentereksamen. Studieretningen vælger du som en pakke, der indeholder tre studieretningsfag. Dertil kommer en række obligatoriske fag samt almen studieforberedelse alle tre år. Endelig skal du have op til fire valgfag, hvilket giver dig mulighed for at prioritere nogle fag, du særligt interesserer dig for.

s + p