Optagelsesprøve

Man skal til optagelsesprøve, hvis man er indstillet til det i uddannelsesplanen grundet manglende parathedsvurdering.

Hvis man går i 10. klasse og IKKE opfylder kravene til optagelse fra 9. klasse, eller hvis man går på en prøvefri efterskole i 10. klasse, skal man til optagelsesprøve. Det gælder også, selv om man har aflagt og bestået 9. klasses afgangsprøve.

Krav om optagelsesprøve gælder også, hvis man ikke har søgt inden fristen 1. marts 2019, hvis man ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver eller hvis man ikke går i skole/søger fra udlandet.

Hvornår og hvor foregår optagelsesprøven?
Optagelsesprøven foregår den 14. juni 2019 på Det kristne Gymnasium. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til prøven.

Hvilken form har prøven, og hvilke fag indgår?
Det er en skriftlig prøve, og den varer fire timer. Prøven består af enkeltfaglige opgaver i fagene dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. Du kan se eksempler på et opgavesæt på Undervisningsministeriets hjemmeside. I forbindelse med prøven må du bruge alle hjælpemidler (formelsamlinger, ordbøger, bøger osv.), men du må ikke bruge internettet, og du må naturligvis ikke kommunikere med nogen undervejs i prøven.

Hvornår foregår optagelsessamtalen

Optagelsessamtalen foregår, når vi har modtaget resultatet af optagelsesprøven fra Undervisningsministeriet. Det betyder, at optagelsessamtalen foregår lige før sommerferien i perioden 24.- 26. juni i dagtimerne. Nærmere information følger, når du bliver indkaldt til samtalen. 

Hvornår får jeg resultatet

På baggrund af optagelsessamtalen og optagelsesprøven bliver det vurderet, om du kan optages på STX. Du får typisk resultatet den dag, hvor optagelsessamtalen gennemføres dog senest den 28. juni 2019

 

 ——————————————————————————————————————————

Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse

 • For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse skal du opfylde en række krav.
 • Du skal have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 9. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse. For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse. For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0. I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.
 • Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav
 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse. Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.
 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.
 • Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver.

Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du: – får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller – får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og – samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 10. klasse

For at have retskrav på optagelse på en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 10. klasse skal du opfylde en række krav.

 • Du skal have afsluttet 10. klasse.
 • Du skal have søgt om optagelse rettidigt i direkte forlængelse af 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en 3-årig gymnasial uddannelse For at være uddannelsesparat skal din skole vurdere, at du opfylder de faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse.
 • For at opfylde de faglige forudsætninger skal gennemsnittet af dine seneste standpunktskarakterer være mindst 5,0. I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af denne endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse. Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav
 • Du skal have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 6.-9. klasse i folkeskolen eller undervisning, der står mål hermed.
 • Du skal have aflagt alle folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse. Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.
 • Du skal bestå folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.
 • Du skal ved resultatet af de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen. Det betyder, at du skal have mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver. Hvis du ikke får mindst 5,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har du stadig krav på at blive optaget hvis du: – får et gennemsnit på mindst 3,0 i de lovbundne prøver, eller – får et gennemsnit på mellem 2,0-3,0 i de lovbundne prøver og gennemfører en vejledningssamtale med rektor
 • Du skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag ved afslutningen af 10. klasse.

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og – samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået

reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

 

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!